Kimber Aegis Elite Pro (OI) 45 ACP with Vortex Venom 6-MOA Red Dot

$1,519.99